Published posts in category: 'Ko razume-shvatiće'


Pređeni put

Pređeni put
Read the full story »

Published: 05.02.2018.
Classified as: Društvo, Ko razume-shvatiće
Comments: 1
Tags: , , ,

Pošto jaja?

Pošto jaja?
Read the full story »

Published: 23.01.2013.
Classified as: Društvene mreže, Ko razume-shvatiće
Comments: 2
Tags: ,

Braća po košulji

Braća po košulji
Read the full story »

Published: 04.07.2011.
Classified as: Društvo, Ko razume-shvatiće
Comments: 5
Tags: , ,

Snajper kokoške

Snajper kokoške
Read the full story »

Published: 04.06.2010.
Classified as: I TO je Srbija, Ko razume-shvatiće
Comments: 11
Tags: , ,

Disharmonična dezintegracija

Disharmonična dezintegracija
Read the full story »

Published: 05.03.2010.
Classified as: Ko razume-shvatiće, Teorija iz prakse
Comments: 11
Tags: , ,

Demokratski mrak

Demokratski mrak
Read the full story »

Published: 01.03.2010.
Classified as: Ko razume-shvatiće
Comments: 5
Tags: , ,

Subcategories:


  • The song has kept us ... :)