Godine

1985. ***** Za njima će ostati pesma pesma rastanka jer oni veruju u rastanke. Za njima će ostati gorčina gorčina ljubavi jer oni veruju u ljubav. Za njima će ostati nemir nemir sreće jer oni veruju usreću. Za njima će ostati težina težina života jer oni veruju u život. Jedino što će poneti sa sobom…

Read More