Eva (Živković) Berman

Eva (Živković) Berman je rođena u Nemačkoj u Bavariji 1946. godine. Živela je samo sa majkom. Otac je napustio Nemačku, gde je bio u zarobljeništvu i vratio se u Srbiju pre njenog rodjenja, 1945. godine. 1967. godine napušta Nemačku i seli se u New Jersey, SAD. Udaje se, završava grafičku školu i zapošljava u štampariji….

Read More

Investicije, siromaštvo i profit

Definicije: Siromaštvo je širok pojam koji najčešće znači oskudicu materijalnih dobara za normalno zadovoljenje najvažnijih potreba svake osobe pojedinačno kao i porodice ili društvene grupe. Prema definiciji OUN, siromašnima se smatraju osobe koje su lišene načina života, komfora i dostojanstva, koji se smatraju norrmalnim u društvu u kojem žive. Investicija je pojam s nekoliko povezanih…

Read More