Život je izbor, zato birajte najbolje

Ako nešto želiš da radiš, prvo moraš da prihvatiš filozofiju toga što želiš da radiš. Filozofiju nečega može da ti predstavi samo onaj ko je filozofiju prihvatio i razumeo, naučio i ima ogromno iskustvo. Samo onaj ko dobro poznaje ono što radi, ima dovoljno znanja da najjednostavnije objasni potpunom laiku o čemu se radi, koji…

Read More