Pošto jaja?

Pijacu od škole u mom rodnom gradu deli omanji park. Sa par klupa i par korpi za smeće. Spomenik je naravno u centru parka. Oko spomenika ima malo šljunka, klupice, žalosna vrba i nešto malo trave. U jesen, kada počne školska godina, od paprika se nije moglo proći kroz park. Park se tada pretvarao u…

Read More