Moždane kapi 2

Nije znala levica da je desnica potpisuje! ____________ Jedva čekamo da nam dete progovori da bismo ga učili kako se ćuti! ____________ Zaostajali smo idući stopama naših učitelja! ____________ Klada ovde, iver na Sorboni! ____________ Oče, majko, sve sam pružio što se od jednog sina može očekivati: lenj sam, bezobrazan i nezahvalan! ____________ Kada se…

Read More