29 dana do BlogOpena08 – Blogopedija

Danas u ponoć 00 ističe rok za prijavu na konkursu za izbor najboljih tekstova objavljenih na blogovima u periodu od 1.10.2007. godine pa do danas, koji će biti objavljeni u zborniku Blogopedija 08. Konkurs za Blogopediju je objavljen 12.08.2008. godine na zvaničnom sajtu, a objavljen je i na mnogim blogovima kod nas i iz okruženja….

Read More

Konkurs za Blogopediju

Tekst preuzet sa zvanične prezentacije BlogOpen-a. Organizacioni Odbor BlogOpena 2008 raspisuje konkurs za najbolje tekstove na srpskom, hrvatskom, bošnjačkom i makedonskom jeziku, objavljene na blogovima posle 01. 10. 2007.god. U obzir dolaze tekstovi raznih formi i tematika, kao što su: priče, pesme, eseji, lični i dnevnički zapisi, društveno angažovani, polemički i drugi tekstovi. Jedan autor…

Read More