Sport Billy demokratija

Kol’ko se ja razumem u demokratiju, a izgleda se ne razumem uopšte, svako ima pravo da radi gde hoće, šta hoće, da priča gde hoće i šta hoće ali ako i samo ako je to što radi i priča u skladu sa zakonom i pojedinačnim propisima. Slučaj broj 1 Čitam svakoga dana kako su ovoj…

Read More