Tako je govorio TITO-2

Naša omladina pored toga što će raditi, ima i drugih zadataka i mi imamo da se brinemo o njenom kulturnom i stručnom vaspitanju. Mi ne smijemo tražiti od vas da zanemarite ono što je bitno, mi ne tražimo od vas da zabacite vaspitanje da bi ste mogli kopati. Vi imate da vršite te privredne zadatke,…

Read More

Tako je govorio TITO-1

Na mlađima svet ostaje – kaže narodna poslovica. To je istina stara isto toliko koliko i ljudsko društvo. To je neminovna logika prirode. Ali taj svijet, to društvo je onakvo kako ga urede sami ljudi. Ako su ljudi nazadnjački nastrojeni, ako su pakosni, ako hoće da vladaju ne obazirući se na mišljenje najširih masa, onda…

Read More