Posts tagged with tag: 'Kompanije'


Kompanijski bluz – Zašto svaka kompanija mora da ima svoju veb prezentaciju?

Kompanijski bluz – Zašto svaka kompanija mora da ima svoju veb prezentaciju?
Read the full story »

Published: 28.05.2013.
Classified as: Društvo, Internet
Comments: 1
Tags: , , ,

Kompanijski bluz – realno stanje stvari

Kompanijski bluz – realno stanje stvari
Read the full story »

Published: 24.05.2013.
Classified as: Društvo, Internet
Comments: 4
Tags: , ,

  • The song has kept us ... :)