NAICA – Mexico

Kristalna Dvorana se nalazi na 300 metara ispod zemlje. Temperatura u Dvorani je +50º C. Maximalno zadržavanje speleologa, sa kompletnom opremom, je ograničeno na 40 minuta. Specijalno odelo se pre upotrebe drži u frižideru, a unutrašnjost istog je obložena gelom. Posetioci mogu da se zadrže 10 minuta. Ovo su najveći kristali gipsa na svetu. Treba…

Read More