Šarena laža

Bilo je. U matematičkoj jednačini sa dve nepoznate, do rešenja se ne dolazi lako. Ili se koristi metoda „probe i greške“ ili se ide na sigurno, postavljanjem druge jednačine. Integrali, diferencijali i limesi me uopšte ne zanimaju. Nemam vremena za iste. Tako proračunata sam dugo bila spokojna. Znam da su mi se najbolje stvari desile…

Read More