Da li je moralo tako?

Nije! Uvek može drugačije, kada postoje dve strane spremne za saradnju i kada imaju isti cilj. U svakom drugom slučaju, reakcije postaju individualne. —– Kada sam pre 10 godina ležala na stolu za porođaj 6 sati, ćuteći, i kada smo moje dete i ja jedva izvukli živu glavu, tada me baš niko nije pitao “da…

Read More