Ma boli me ….

– Ja neću sutra da radim. Nije mi dobro. Moram do lekara, jebiga. – Ma briga te, vi’š da nas nisu kupili, sad mo’š komotno. Da te pita – “šta ti je?” – “da pomognem?” Pusti san! ——— Onda uđeš u obor u oboru miriše na kiselo lica smrknuta guraju se oko šaltera laktaju i…

Read More

Nema više …

ćutanja …. U stvari ne mogu više da podnesem ovaj užas po zemlji Srbiji … Pijani kreteni voze automobile! Čime to razmišljaju kad uđu u auto? Kad pogledaju ljude koji im povere svoje živote? A pravo da vam kažem, boli me dupe za njih, oni pijani su možda ludi da sednu u auto, ali oni…

Read More

Srpski šef – ali pravi!

Pravi srpski šef je obično proleter. To su naslednici onih ili oni koji su posle II svetskog rata dobili od onih koji su imali i koji su radili na svojim dedovinama. To se u narodu zove – otimačina! Otimačinom su se bavili isljučivo vrli članovi SKJ. Pored imetka koji je stekao, dobio i besplatno obrazovanje…

Read More

Investicije, siromaštvo i profit

Definicije: Siromaštvo je širok pojam koji najčešće znači oskudicu materijalnih dobara za normalno zadovoljenje najvažnijih potreba svake osobe pojedinačno kao i porodice ili društvene grupe. Prema definiciji OUN, siromašnima se smatraju osobe koje su lišene načina života, komfora i dostojanstva, koji se smatraju norrmalnim u društvu u kojem žive. Investicija je pojam s nekoliko povezanih…

Read More