Stručna sprema i primena iste na terenu

Diplomirala sam 1995. godine na Tehničkom Fakultetu u Boru, Beogradski Univerzitet, smer Neorganska Hemijska Tehnologija. Kada sam upisivala, Statutom fakulteta, te studije su trajale 4 godine. U međuvremenu je dodat i 9. semestar i dodata još nekoliko ispita, a ispiti koji su se polagali pojedinačno na različitim godinama, na primer odbrana 1 i odbrana 2,…

Read More