BITNO – Osnivačka Skupština

Dana 21.06.2007. godine u prostorijama Narodne biblioteke Bor, sa početkom u 18h, održana je Osnivačka Skupština udruženja građana “Borska internet organizacija – BITNO”, sa sledećim dnevnim redom: 1. Izbor zapisničara 2. Usvajanje Statuta 3. Izbor Predsednika Skupštine 4. Izbor članova Upravnog odbora 5. Izbor članova Nadzornog odbora 6. Usvajanje teksta “Pismo o namerama” 7. Razno…

Read More