Ma samo dok mi krene iz doo …

U poslednje vreme dosta komuniciram sa različitim osobama, što sa “samo virtuelnim poznanicima”, što “sa realnim”. Mnogi od njih su u stanju da mi u neformalnim razgovorima kažu ono što zaista misle, a da se u istom tom trenutku pojave na ovom blogu i ostave potpuno suprotan komentar. Jedan od njih, pored ostalog reče “Prvo…

Read More