Posts tagged with tag: 'Neka me takve'


Trica i pomalo kučina

Trica i pomalo kučina
Read the full story »

Published: 01.12.2009.
Classified as: Iza žice
Comments: 24
Tags: , , ,

Spremam se za ovaj post 2 meseca …

Spremam se za ovaj post 2 meseca …
Read the full story »

Published: 28.09.2009.
Classified as: Iza žice
Comments: 26
Tags: , ,

Dokon POP i jariće krsti, a nekad i koze

Dokon POP i jariće krsti, a nekad i koze
Read the full story »

Published: 17.07.2008.
Classified as: Društvo
Comments: 14
Tags: , , ,

Ravnodušnost

Ravnodušnost
Read the full story »

Published: 21.01.2008.
Classified as: Iza žice
Comments: 3
Tags: ,

  • The song has kept us ... :)