Tako je govorio TITO-11

Kod jednog dela omladine, naročito intelektualne, ima pojava nezaintersovanosti i apatičnosti i nama tuđih shvatanja i takvima treba objašnjavati stvari sa više pažnje i upornosti.
Uporedo sa porastom standarda u našem društvu, porasle su i mogućnosti upoznavanja omladine sa onim što s danas stvara na polju kulture i umjetnosti. Film, televizija, štampa, izdavačka djelatnost i druga sredstva javnog informisanja snažno utiču na formiranje njenog pogleda na svet. Međutim jedan dio onoga što se plasira, tuđ je našem socijalističkom društvu. Često se daju iskrivljene slike o ekonomiji i društveno-političkoj situaciji, uopštavaju se i dramatizuju pojedine negativne pojave, prenose razne senzacije, protura malogradjanski moral i slično. Sve to ima negativne posledice u formiranju svijesti omladine, jer zamagljuje perspektive mladim ljudima i sije sumnje …
Zato je dužnost komunista, da se suprostavljaju tom negativnom. Omladinska organizacija može mnogo da doprinese u borbi protiv svega što je nesocijalističko i uvjeren sam da će ona ubuduće biti u tom pogledu još aktivnija i borbenija.

Iz govora na VIII kongresu SOJ, Beograd
10. februar 1968.

Smatram da sada treba popraviti i procenat učešća studenata u organima samoupravljanja na univerzitetima. Normalno je da profesori budu u nastavničkim i fakultetskim vjećina, ali i studenti, kao direktni učesnici nastavnog procesa, moraju biti zastupljeni u većem broju u samoupravnim tjelima fakulteta. Bez toga neće biti ni pravog samoupravljanja, ni porebnog raspoloženja na univerzitetima.
Ja mislim da su studenti, naročito studenti – komunisti, dovoljno zreli da bi se mogli realno postavljati i konstruktivno učestvovati u samoupravljanju. U tom pogledu treba odmah nešto učiniti.

Tačno je da su vam do sada bile vrlo ograničene perspektive u pogledu zapošljavanja. Zakonom o obaveznom pripravničkom stažu učinjeno je nešto, ali se ne smije na tome stati. Ja nisam za otpuštanje radnika. To bi bilo neprihvatljivo i iz socijalnih razloga. Ne slažem se d ane treba uzimati u obzir radno iskustvo. Nije dovoljno imati samo fakultetsku diplomu. I među onima sa diplomom treba da se ostvaruje izvesna selekcija, prema sposobnostima.

Mislim da bi ipak trebalo da postoji izvjesna disciplina – da mladi ljudi, kada završe studije, idu u manja mjesta da tamo rade izvjesno vrijeme, stim da im kasnije dođe zamjena. Jer šta nam se ovako dešava? U selima nema ni liječnika, ni nastavnika, ni šumarskog inženjera, a to nam nanosi velike štete.

Mi smo vodili rat rukovođeni težnjom da stvorimo socijalističko društvo, borili smo se za društveni preobrađaj i ne možemo sada ići natrag i primenjivati neke prevaziđene teorije kapitalističkog svijeta. Mi ćemo se i dalje boriti za to, odbacićemo sve negativno i prevaziđeno što dolazi sa strane, a prihvatiti ono što je pozitivno i progresivno.

Ovo što se sada prima u radne organizacije – nije dovoljno. Mislim da bi se moglo više primati. Mođda bi trebalo da se malo energičnije ide na unutrašnja pomjeranja onih koji po svojim kavlifikacijama ne mogu da se uklope u novu organizaciju proizvodnje. Poznato je da mladi ljudi vrlo brzo ovladaju proizvodnjom. Stariji ponekad ističu svoje iskustvo, napominjući da su čitav život provjeli za strugom. Ali to nije sve!

Iz razgovora sa članovima delegacije Saveza sudenata Jugoslavije, Beograd
7. maj 1968.

Mnogo puta omladina je sa pravom bila nezadovoljna, što neke stvari nisu rešavane na vrijeme, ili su sporo rješavane. Zato iz revolta do kojeg je došlo na univerzitetu, ne treba izvlačiti zaključak da je sa našom omladinom slučaj kao u nekom drugim zemljama, tj da ne vidi perspektivu i da se zato buni.

Iz intervjua glavnom uredniku egipatskog lista “Al ahram“ Mohamedu Hasaneinu Hejkalu,
12. jul 1968.

7 thoughts on “Tako je govorio TITO-11

 1. Shvatam!
  Prvo ukiuti televiziju, (pa ja to pricam godinama), zatvoiti bibilioteke i knjizare i spasti omladinu od razvitka malogradjanskog morala.
  Drugo: Organizovati studente da osmisle profesorima nastavni plan i program jer se sve u suprotnosti sa tim kosi sa zdravim razumom.
  Trece:
  Obavezno uposliti sve i napraviti superiorno drustvo socijalne pravde.
  Cetvrto: Komunisticka omladina ima toliku nadu da se nije pobunila ni dvadeset godina kasnije, a moze se primititi da je jos uvek zadovoljna.
  Komunisticka omladina je cudo!

 2. Atol, ta komunistička omladina je najbolja omladina na svetu. Ono što nisam postavila je pismo iz 1935 zbog neslaganja izmedju
  rukovodstva KPJ i SKOJ-a

  – Vaš nastup prema omladini ne smije da bude komandantski.

  Posle nije imao kud …

  Baba
  Ja sijem ljubav … sumnju nikako! 😉

  Atol – again
  Od mene imaš peticu, no ja i nisam nešto kompetentna da te ocenjujem, ali se oduševljavam tvojim komentarima 😀

  Deda i pivo je dobro, veruj mi na reč 😀

 3. Sve gore pomenuti pozvani su na kafu ili tekilu ili ko sta pije u utorak ili sredu sledece nedelje. Moze Bor, moze Jezero (vikendica). Imate valjda moju adresu, pa ako ste raspolozeni i ako imate vremena, javite se danas ili sutra (posle toga sam u putu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.