Tako je govorio TITO-13

Moram da kažem da sam često bio nezadovoljan izdavačkom djelatnošću iz više razloga. Ona se razvijala dosta stihijno. Nije reč o tome da se stavi sve pod neku kontrolu, već da se osigura razvitak društva u pravcu za koji se zalaže SKJ. Pojam šund-literature kod nas još nije definisan. U šund razumije se, prije svega…

Read More

Tako je govorio TITO-12

Razvitku sporta moramo posvetiti malo više pažnje. Nisu za to potreban velika sredstva. U nekim zemljama postoje ministarstva za fizičku kulturu. I mi bismo trebali da imamo nešto slično. Iz razgovora sa delegacijom JSO za fizilku kulturu. 23. jun 1971. Sad smo, tako rekuć, „razgradili“ jednu poslijeratnu gradjevinu, ali u pravcu daljeg učvršćavanja naše društvene…

Read More

Tako je govorio TITO-11

Kod jednog dela omladine, naročito intelektualne, ima pojava nezaintersovanosti i apatičnosti i nama tuđih shvatanja i takvima treba objašnjavati stvari sa više pažnje i upornosti. Uporedo sa porastom standarda u našem društvu, porasle su i mogućnosti upoznavanja omladine sa onim što s danas stvara na polju kulture i umjetnosti. Film, televizija, štampa, izdavačka djelatnost i…

Read More

Tako je govorio TITO-10

Moram da kažem da me je zaboljelo kad sam primjetio da kod velikog djela naše omladine, koje se mora promjeniti i ispravitim da se u našem društvu može ostvariti život dostojan čoveka jedino ako se prodje kroz razne visoke škole i postane inženjer, liječnik ili neki drugi intelektualac. Dobro je da mladi ljudi teže tome,…

Read More

Tako je govorio TITO-9

Moram da kažem da me jako vrijedja kad mi se naš gradjanin ili gradjanka obrate sa rečju gospodin, a vi omladinci treba da reagirate na svakom mjestu gdje čujete ovakva oslovljavanja i da se borite protiv toga. Za našu mladju generaciju to mora biti tuđe, mada nama ništa ne smeta ako stara generacija, iz gradjanskih…

Read More

Tako je govorio TITO-8

Mi zato hoćemo da naša mlada generacija i nove koje dolaze upoznaju fizički rad, da bi se izgubila ona razlika izmedju umnog i fizičkog rada. To će se postići samo na taj način što će se jednog dana radnici koji fizički rade podići na viši nivo. Mi smo već i omogućili da danas-sutra jedan radnik…

Read More