Telenor Srbija – Konačni obračun

Telenor LogoDa li je konačni, za Telenor svakako jeste, no da pogledamo zašto NIJE!
Ako niste pročitali Telenor Srbija lepota komunikacija i Telenor Srbija u akciji OBMANA korisnika, pročitajte da bi vam bilo jasnije o čemu pišem.

from: reklamacije@telenor.rs
date: Thu, Aug 4, 2011 at 2:09 PM
subject: Re: Re: Odgovor na reklamaciju
mailed-by: telenor.rs

Odgovor na reklamaciju

Poštovana g-đo XXXX,

U vezi sa ponovljenom reklamacijom koja se odnosi na korisnički broj XXXX, nadovezaćemo se na naš prethodni odgovor i u nastavku pružiti detaljno objašnjenje:
Promena tarifnog paketa, u toku obračunskog perioda, podrazumeva brisanje neiskorišćenog prenetog saobraćaja iz prethodnog perioda.
Naš sistem evidentira sve promene na korisničkom broju i reaguje na osnovu njih. U svakom trenutku, korisnik može dobiti informaciju o rasoploživom stanju slanjem upita na kod *311#. Povratna poruka je informativnog karaktera i sadrži informacije o trenutnom raspoloživom odnosno potrošenom saobraćaju.
Treba imati u vidu da se trenutno stanje ažurira nekoliko puta u toku dana, a najkasnije 24 časa od trenutka kada je internet sesija završena. Iz tog razloga se može desiti da saobraćaj koji ste ostvarili, u momentu postavljanja upita o trenutnom stanju, još uvek nije vidljv u sistemu. Upravo iz tog razloga našim korisnicima savetujemo da prilikom provere trenutnog stanja obrate pažnju na vreme potrebno za ažuriranje saobraćaja.
Ne treba zaboraviti ni činjenicu da ukoliko se u momentu upita koristi internet, informacija o raspoloživom saobraćaju ne sadrži podatak o završenoj internet sesiji i ona neće biti obuhvaćena.
Nakon promene paketa sistem reaguje tako što srazmerno obračunava raspoloživ saobraćaj prema broju dana korišćenja starog tarifnog paketa, što se odražava i na informativnu poruku o raspoloživom/potrošenom saobraćaju. Ova informacija postaje konačna prilikom izrade mesečnog računa.
S obzirom da je račun za juli mesec 2011. godine zaključen, u nastavku slede detaljna objašnjenja ostvarenog i fakturisanog saobraćaja na Vašem korisničkom broju.
Iz prethodnih obračunskih perioda ostvarili ste pravo na:
– 1500 sms poruka,
– 450 minuta i
– 544,88MB.
Navedeni saobraćaj odnosi se isključivo na nacionalne SMS poruke i minute, kao i internet protok koji možete ostvariti u matičnoj Telenor mreži. Dana 13.07.2011. godine, u 15:00h, prilikom provere trenutnog stanja, dobili ste informativnu poruku sledeće sadržine:
Ukupno je preostalo min. 568, sms 1989, min. u Telenor mreži 500 i 339,99MB, a trenutno zaduženje, bez pretplate i PDV-a je 0 din.
U datom momentu, koristili ste tarifni paket Prenesi plus 500MB i do tada ostvarena potrošnja bila je u okviru aktivnog tarifnog paketa. Tada vas je prodavac obavestio, a to ste u svom dopisu i potvrdili, da će vam u trenutku promene tarifnog paketa saobraćaj iz prethodnog perioda biti linearno obračunat i da ćete izgubiti neiskorišćeni a preneti saobraćaja iz prethodnog perioda. Sve ove informacije dostupne su i na našoj zvaničnoj internet prezentaciji www.telenor.rs
Istog dana, u 15:04h, izvršena je promena tarifnog paketa na Prenesi i surfuj 500.
Reakcija sistema je linearan obračun saobraćaja, te Vam je trenutno stanje promenjeno u skladu sa brojem dana korišćenja prethodnog paketa. Tačnije, za period od početka obračunskog perioda do 13.07. tekuće godine, kada je promena tarifnog paketa izvršena, imali ste na raspolaganju 58,07 minuta i 194 poruke u nacionalnom saobraćaju, 193,55 minuta u Telenor mreži i 193,55MB. Do trenutka promene tarifnog paketa potrošili ste 1038,37MB, a na raspolaganju ste imali 738,43MB, što je uslovilo povećanje trenutnog stanja. Prekoračen saobraćaj odnosi se na GPRS saobraćaj u količini od 299,94MB. Cena KB u tarifnom paketu Prenesi plus 500MB, koji ste koristili, iznosi 0,012 dinara po KB sa porezom. Ostvareni internet saobraćaj se obračunava po količini prenetih podataka, a ne prema vremenskom trajanju konekcija. Zaokruživanje se vrši na 10KB.
Konkretno:
– 13.07.2011. god. u 09:38h potrošeno je 155247KB i naplaćeno 1551,50 dinara bez poreza. Od tog iznosa je 121,94 dinara bez poreza obuhvaćeno MB koje ste imali na raspolaganju u okviru tarifnog paketa.
– 13.07.2011. god. u 10:13h potrošeno je 36172KB i naplaćeno 361,80 dinara bez poreza.
– 13.07.2011. god. u 10:21h potrošeno je 88986KB i naplaćeno 889,90 dinara bez poreza.

Budući da nije bilo nepravilnosti u obračunu, nismo u mogućnosti da prihvatimo uloženu reklamaciju i korigujemo regularno ispostavljen račun za juli 2011. godine.
Srdačan pozdrav,
Telenor d.o.o.
______________
Služba za reklamacije
Korisnički servis

Krenimo redom, pa ćemo valjda svi, na čelu sa Telenorom naučiti nešto, mi o njihovom a oni o svom poslovanju.
Citat1:

U svakom trenutku, korisnik može dobiti informaciju o rasoploživom stanju slanjem upita na kod *311#. Povratna poruka je informativnog karaktera i sadrži informacije o trenutnom raspoloživom odnosno potrošenom saobraćaju.

Citat2:

Treba imati u vidu da se trenutno stanje ažurira nekoliko puta u toku dana, a najkasnije 24 časa od trenutka kada je internet sesija završena. Iz tog razloga se može desiti da saobraćaj koji ste ostvarili, u momentu postavljanja upita o trenutnom stanju, još uvek nije vidljv u sistemu. Upravo iz tog razloga našim korisnicima savetujemo da prilikom provere trenutnog stanja obrate pažnju na vreme potrebno za ažuriranje saobraćaja.

Citat3:

Nakon promene paketa sistem reaguje tako što srazmerno obračunava raspoloživ saobraćaj prema broju dana korišćenja starog tarifnog paketa, što se odražava i na informativnu poruku o raspoloživom/potrošenom saobraćaju. Ova informacija postaje konačna prilikom izrade mesečnog računa

Na osnovu ova tri citata, meni je, nadam se i onome ko je pisao, a nadam se i vama koji ovo čitate, potpuno jasno da postoje TRI trenutna stanja.
Prvo je citat1, koji im stoji na portalu, koji sam ja videla pristupom servisu *311# i u Telenor prodavnici pre promene paketa.

Drugo stanje je citat2 gde su ključne reči za to stanje se može desiti i savetujemo.

Treće trenutno stanje je citat3 i sadrži IF naredbu. Ako se to desi onda sistem reaguje i trenutno stanje postane promenjivo.

Dok pokušavam da shvatim ta tri trenutna stanja, ja se osećam kao na času astronomije, kada je profesor pokušavao da nam objasni da ono što trenutno vidimo dok posmatramo zvezde, za nas jeste trenutno stanje, ali je za tu zvezdu to stanje bilo pre nekoliko miliona godina.
Ili što reče Janavi na twitteru, to je kao da odeš na bankomat vidiš jedno stanje na računu, a kad uđeš u banku to stanje je drugačije.

Može biti da zato ni sada ne razumem niti mogu da povežem citat1, citat2 i citat3.
I priznajem sa astronomijom je išlo lakše.

Dalje u tekstu, da ga ne citiram, stoji objašnjenje koje ću prokomentarisati.

Pošto je ovde sporan saobraćaj ostvaren putem interneta, ostalo ću zanemariti.

U trenutku promene paketa u Telenor prodavnici trenutno sam na raspolaganju imala 339,99MB. Što sam na licu mesta videla i pristupom servisu *311# a što mi je i više puta potvrđeno pisanim putem.

Zatim je rečeno da sistem obračunava linearno, i dodeljuje mi MB po starom paketu 193,55MB.
Da izračunamo:
Raspoloživo za 31 dan je 500 MB.
Za 1 dan je raspoloživo 16,129 MB
Za 1h 0,672 MB
Za 12 dana 193,548 MB tako je izračunao sistem. Gde su MB za 13.07.2011. do 15h? To je još 10 MB.
Za 19 dana 306,451 MB

Dakle, sistem mi dodeljuje raspoložive MB za 12 dana, a kasnije u obračunu po starom paketu RETROAKTIVNO obračunava saobraćaj ostvaren 13.07.2011. god do 15h i ZADUŽUJE me po starom paketu, za koji je već utvrdio da nema zaduženja i da su se stekli uslovi da se paket promeni.
Kako je to moguće?

Gospodo iz Telenora, tu ste upotrebili trenutno stanje iz citat2 i iz citata3. MENE NIKO NIJE SAVETOVAO. I iskrena da budem, niste vi tu da savetujete, već da govorite činjenicama. A činjenice koje vam stoje na sajtu govore nešto drugo.
Dakle, dolazim u Telenor prodavnicu čitaju mi trenutno stanje i obaveštavaju da neću neiskorišćene minute, MB i SMS poruke da prenesem na novi paket. Saglasna sam sa tim. Zaduženje je bilo NULA 0din.
Sistem je reagovao tako da je proverom, a na osnovu procedure koja kaže

Da bi se promena mogla obaviti, potrebno je prethodno izmiriti dospele obaveze prema Telenoru.

smatrao da su svi uslovi ispunjeni i da se paket može promeniti, što se i desilo.

Dakle, kada je sistem krenuo retroaktivno da zadužuje prvo je bilo zaduženje 1700, pa 2680 a sutradan 14.07.2011. je dostiglo famoznih 5123 din.

Pa se ja sad pitam, da li ja zaposleni u Telenor prodavnici bio dužan da me obavesti da to trenutno stanje koje mi čita, zapravo nije trenutno stanje već informativno – ŠTA GOD TO ZNAČILO, a ja ga razumem kao MOŽE DA BUDE ALI NE MORA DA ZNAČI, da li je ZNAO za to ali je ipak samoinicijativno ON promenio paket i da li je MORAO da mi NAGLASI da će konačan obračun stići na kraju meseca.
Očigledno nije.

Jer, NIKO do kraja obračunskog perioda NIJE ZNAO DA MI KAŽE šta se dešava i odakle mi onoliko zaduženje.
Čekao se konačni obračun.

Mislim da je zaposleni u Telenor prodavnici ispoštovao proceduru po kojoj se vrši promena paketa. Mislim da je i sistem smatrao da je zaduženje i raspoloživost u trenutku promene paketa zaista TRENUTNO zaduženje i raspoloživost, i da je, kako nije bilo neizmirenih obaveza po starom paketu, promenio paket.

Ako pak nisam u pravu, i ako je zapravo validan citat2 sa ključnim rečima “može desiti” i “savetujemo” onda je ovaj postupak promene paketa u mom slučaju školski primer prikrivanja informacija radi OBMANE korisnika.

Zakon o zaštiti potrošača, član 19, član 20, član 21 i član 22. može se preuzeti ovde

AKo je tako, i ako se ne vidi trenutno zaduženje, već zaduženje od pre 24h, zašto na portalu ne stoji INFORMTIVNO zaduženje, ili zaduženje po poslednje ostvarenom saobraćaju, sa datumom i vremenom ostvarenog saobraćaja, nego stoji TRENUTNO zaduženje?

Dalje, ako već sami citiraju navode sa sajta Telenora, kako je moguće, i kakvo je zapravo to poslovanje kada se uzimaju i citiraju samo navodi koji u datom trenutku odgovaraju.

Zašto na sajtu stoji da paket ne može da bude promenjen ukoliko se ne izmire sva zaduženja i obaveze po starom paketu a ne stoji da će sistem promeniti paket a naknadna zaduženja ukoliko ih bude bilo biće retroaktivno izračunata i da će korisnički broj biti retroaktivno zadužen?

Šta je zapravo problem?

TRENUTNO ZADUŽENJE!
ALI to NIJE moj problem!

Objašnjenje.

Da bih videla stanje 339,99MB 13.07.2011. u 15h sistem je morao da uračuna sve završene konekcije, koje su vidljive u obračunu. Nije.
Zašto nije, objašnjeno je da kasni, sada, ali to NIGDE nije napisano niti mi je rečeno pre promene paketa. Jer da jeste, ja SIGURNO ne bih promenila paket, sa raspoloživih 300MB da bih Telenoru poklonila 3 mesečne pretplate za paket koji koristim.

Za taj propust nisam kriva ja već NEKO ili NEŠTO u Telenoru.
Mislim, ili čovek koji je znao a nije hteo da kaže, ili sistem koji ne zna da govori.

Preneti MB iz prethodnog perioda 544,48+raspoloživi za jul 500MB u zbiru iznosi 1044,48
Da bih videla u 15h 339,99MB kao raspoloživo, potrošnja koju je sistem “proknjižio” je 704,49 MB a to je, po listingu saobraćaj ostvaren od 30.06.2011. 20:33 do 13.07.2011. u 7:01 i iznosi 704,277MB.

Znači sistem nije preuzeo već završene konekcije u 10:31? Zašto? Da li je o tome treba da brinem JA, koja u tom trenutku nisam imala mogućnost da vidim listing ostvarenog saobraćaja, ili zaposleni u Telenoru.

Ovim NE prihvatam objašnjenja a ni zaključak

Budući da nije bilo nepravilnosti u obračunu, nismo u mogućnosti da prihvatimo uloženu reklamaciju i korigujemo regularno ispostavljen račun za juli 2011. godine.

po kome Telenor retroaktivna zaduženja smatra validnim.

Jer sam zaključak nije tačan kao ni to da nije izvršena delimična korekcija.
U jednom trenutku su postojala različita zaduženja na listingu i na portalu.
Listing je ispravljen.
A vi pogledajte sporne detalje.

Listing ostvarenog saobraćaja 14.07.2011.

.

Listing ostvarenog saobraćaja 31.07.2011.

Telenoru od srca

Nekoliko piši briši

Ako hoćete da imate manje posla na reklamacijama uradite, za početak sledeće:

-IZBRIŠITE rečenicu sa sajta da paket može da se promeni ako se izmire sva zaduženja prema Telenoru po starom paketu,
-NAPIŠITE da je promena paketa moguća samo na kraju obračunskog perioda (osim za one kojima je svejedno kol’ko će to u dinarima da im izađe na kraju, može biti da ima i takvih), ali uz obavezno naglašavanje da to može da se desi.
-NAPIŠITE da će korisnik realno stanje videti za 24h, i ukoliko želi da promeni paket, ne koristi telefon 24h, da narednog dana dođe, proveri stanje i odluči da li će ili neće promeniti paket.
-NAPIŠITE na sajtu, da korisnici pristupom servisu *311# i portalu kao i odlaskom u Telenor prodavnicu NE VIDE TRENUTNO zaduženje. NE VARAJTE svoje korisnike, naročito one koji uredno izmiruju svoje obaveze za korišćenje vaših usluga.

Dok se baba natrgne

Korisnicima

-NIKADA ne menjajte pakete na sredini meseca. Ali NIKADA. POJMA nemaju šta se dešava i kol’ko će to da izađe dok ne dođe kraj meseca.
-PODATKE sa sajta Telenora treba uzimati sa rezervom jer se skoro svi mogu tumačiti potpuno suprotno. Ja sad ne mogu da vam kažem ništa više od ovoga što sam već rekla, ali budite oprezni, Telenor će učiniti sve da bude u pravu.
-ZADUŽENJE koje Telenor vodi kao TRENUTNO, NIJE trenutno već je informativno, tačnije to vam je zaduženje od pre 24h. To što tako ne piše, nema veze.
-ZAPOSLENI u Telenor prodavnici će vam reći samo onoliko koliko znaju i koliko smeju.
-NA KOJE internet lokacije se konketuje vaš mobilni uređaj nisu u mogućnosti da saznaju, a to znači, da svi oni koji putem mob neta prete ljudima recimo, ili postavljaju neku pornografiju, neće biti uhvaćeni jer Telenor ne sme to da čuva zbog zaštite korisnika.
Ko ovde koga zajebava, dIzvinete, ne znam.
-PROTOK im je fantastičan kad veza ne puca.
Ja sam na primer za 9 minuta i 28 sec preuzela 155,247 MB. To mi ne uspeva ni sa ovim mojim ADSLom od 4MB
Kad veza puca, onda je puknuta i najbolje je da prošetate i nađete pogodan položaj.

Zaključak, direktno Telenoru

Ako ste meni promenili paket, po propisima Telenora, znači da sam ja sva zaduženja prema Telenoru po prethodnom paketu izmirila. Nisam dobila ni usmeno ni pisano obaveštenje u trenutku promene paketa da TRENUTNO zaduženje znači INFORMATIVNO.

Proverite sa srbistima da li su čuli za te dve reči i da li one imaju isto značenje.
Može biti da je tako.

O utrošenom vremenu na komunikaciju i prepiske sa Telenorom, ne želim da govorim.
O stresu koji sam doživljavala u trenucima kada mi se zaduženje povećavalo iz sata u sat, neću da govorim.
O Telenorovom najvažnijem poslu zadovoljnog korisnika, je besmisleno govoriti.

Govorim o Zakonu o zaštiti potrošača, činjenicama i pravilima koja ne poštuju oni koji su ih postavili.

14 thoughts on “Telenor Srbija – Konačni obračun

 1. Ja ti srdačno preporučujem da pozoveš tržišnu inspekciju ili RATEL, ne znam ko bi bio kompetentniji… Ja što sam imao problem sa telenorom, poslao mail RATELu, i posle 10ak dana me zvali iz telenora da mi nude kule i gradove, 50% popusta na pretplatu i da mi “izadju u susret” sa zahtevima za prelazak u drugu mrežu. Pokušaj i ti, ništa te ne košta.

 2. Greske se ispravljaju.
  Dala si odlican primer za neke stvari gde se nije previse gresilo do sada.
  Ispravice greska, verujem da ce izmeniti odredjene stvari posle ovog primera, a ono sto je najbitnije (barem meni) dobili smo priliku da kao klijenti imamo mogucnost da direktno kazemo!!!
  Milslim da Telenor pokazuje na taj nacin ozbiljnost u zelji da resi problem krajnjem korisniku sto uliva poverenje.

 3. Deda šta li si jeo sinoć? Da nisu neke neobične gljive? 🙂

  Kakva ozbiljnost? Telenor je prevario ženu, oštetio je za novac i sad pokušavaju da je smute da ne ukapira kako je prevarena 🙂

 4. Pedja
  Sve je ok.
  Ono sto ti ne znas pa je reakcija s tvoje strane logicna jeste da je Sukse pomerila neke stvari na bolje a kao dozay cele situacije jeste dolazak ljudi iz Telenora u Bor jer su zaista reseni (ne samo zainteresovani) da rese ovaj problem.
  Pride, uvazili su sugestije koje je Suske dala i promenice neke stvari.
  Nije to mala stvar.

  Mislim, mogli su i da odcute i da ih bas briga za sve pored tri miliona korisnika… Mogli da se ponasaju kako god ima efne, ali su ipak ispali ok.
  Ono sto je ostalo jeste ovo sto Sukse prica, i ja bih poludeo da vidim kako mi raste racun a da mi nista nije jasno.

  Telenor ne pokusava da smuti Suske, nego je Telenor prihvatio sve sugestije sa njene strane, sto je za svaku pohvalu.

  I ti si paljevina na prvu loptu i u svemu vidis samo prevare. Ajd malo se opusti, uzmi neku pecurkicu, znam da ih poznajes u dusu. Ima ona knjiga, cini mi se da se zove “Trece oko” od Markesa Garsije…pise o ekstra delovanju odredjenih supstanci, valda iz pecurki, nisam bas skoro cito…
  Ili sto bi stare babe rekle, ne sedi sine na ‘ladan beton… 😛

 5. @Loren da bude iskrena, ne trebaju meni ni kule ni gradovi, ni povlašćeni uslovi. Želim samo ono što mi pripada.
  @Walter, sačekaću odgovor na reklamaciju koju sam uputila juče, a to je iskopiran i prilagođen tekst ovoga ovde. Ako se budu oglušili o sopstvena pravila i zakon, obratiću se relevantnim institucijama.

  @Sandra, u prvom trenutku im nije bilo jasno šta se dešava, nisam htela da budem preoštra i da komentarišem rad zaposlenih, jer smatram da je ovo više neusaglašenost želja Telenora i sistema koje te želje ne može da podrži i ispuni.

  @Zelena, verujem da ne bih bila dobar i pogodan saradnik. Znaš i sama da NIKO ne voli da ga kritikuješ. A ja i one koje najviše volim, kritikujem, još grđe, kada nisu u pravu. I to samo sa jednim ciljem, da budu bolji i da ne ponavljaju iste greške.

  @Peđa, @Deda

  Istine radi

  Jedina svetla tačka u celoj ovoj zbrci je osoba, ili su osobe, koje su zadužene za komunikaciju sa korisnicima putem interneta. To sam naglasila u prethodnom postu.
  Suština je da te osobe jesu spremne, isto kao i ja, da se problem reši što tiše, tačnije, direktno, bez posredovanja institucija koje su relevantne za to.

  Ali, te osobe nisu direktno odgovorne za rad pojedinih organizacionih celina u kompaniji Telenor, pa samim tim nisu u mogućnosti da one rešavaju problem, već pokušavaju da rade svoj posao savesno, ostvare direktnu komunikaciju sa korisnikom, i poslušaju i prenesu realne probleme.

  Da li će rukovodstvo u kompaniji da prihvati te sugestije ili neće, to je drugo pitanje, i o tom pitanju ja ovde pišem. I to direktno osobi koja je zadužena za rešavanje istog.

  Svesna sam jedne stvari, ako Telenor bude priznao svoju grešku, ako je bude ispravio i ako bude promenio procedure ili sistem obračuna, biće to veliki napredak za njih, u svakom pogledu.
  A čini mi se, da je i nama kao korisnicima važno da imamo dobru uslugu.

  Suština je da oni nisu znali do konačnog obračuna o čemu se radi. Nisu znali čak ni iznos, u jednom trenutku smo stigli do cifre od 14000din. I moglo je da bude i toliko, to u tom trenutku nisam znala. Nije toliko, manje je. Tačnije 3000 dinara. I nisu neke pare, ali su moje!

  Juče je ekipa iz Telenora bila u Boru, drugim poslom, i videli smo se i pričali o ovom problemu, i rekli su da će preneti nadležnima u kompaniji gde zapravo škripi i šta treba da se menja. Ali to, koliko razumem i jeste njihov posao, koji obavljaju valjano, ali to ne podrazumeva da je problem rešen, jer oni nisu zaduženi za rešavanje ovog problema.

 6. Ovakve teme o mesečnim računima za mobilni telefon ili internet u telenoru, mogu se slučajno čuti i u prolazu, u gradskom prevozu, na forumima…

  Neko neko pokuša da pozove korisnički servis kada je postpejd broj blokiran za odlazne pozive zbog ne plaćenog računa ili sa pripejd broja ako nema minimum 10 dinara ktredita da im tako lepo objasni kao gore u tekstu. Jedini su koji naplaćuju tu vrstu usluge u Srbiji.

  * Do službe za reklamacije može da se dodje samo pisanim putem. Te priče korisničkog servisa su totalno različite od politike koju vode u službi za reklamacije-legalna služba za otimanje novca gradjanima.

  * Moja majka je potpisala ugovor za postpejd broj. Pri potpisivanju ugovora pogrešno su napisali njeno ime.

  * Zbog sličnog problema pri promeni tarifnog paketa poslao sam reklamaciju. Dok sam čekao odgovor zvao sam korisnički servis i operateru objasnio u čemu je problem i on mi je rekao da će taj račun biti korigovan uz realni uvid da su cifre vezano za mesečni račun greškom obračunate. Naravno, ništa od te priče, odbili su moju reklamaciju.

  * Pošto imam iternet preko telenora u starom tarifnom paketu i kad potrošim mesečni internet saobraćaj u pretplati onda mi blokiraju iternet. Pa sam promenio na novi tarifni paket pri linearnom obračunu. Medjutim stara kartica je bila kako oni to kažu “hibridna” tj postpejd i pripejd. Pri toj promeni mi je neki pametni operater raskinuo satri ugovor i dao da potpisem novi. Kasnije sam saznao u korosničkom servisu da nije uopšte bilo potrebe za prekidanjem starog ugovora i čak promenom broja sim kartice.

  * Da stvar još bude zamršenija. Odlazim u telenor da mi daju broj računa i poziv na broj da uplatim internet na stari račun posle desetak dana i saznajem da je stara kartice još uvek aktivna.

  * Sutradan me zovu iz korsničkog sevisa i pitaju me zašto ja hoću da raskinem ugovor vezano za postpejd internet….

  Imam još primera ali nemam živaca ni vremena da ih navodim. Definitivno je komunikacija unutar telenor kompanije bazirana na vezama gluvih telefona i nesturčnih radnika koji ne poznaju pravila te službe i posao koji obavljaju. Naravno svaka greška se plaća, samo što to ide iz naših džepova.

 7. Ne zelim da citam ista od ovoga,samo cu reci da je TELENOR INTERNET-JEDNA VELIKA PREVARA,pogotovo sa tim kilo BAJTIMA i BAJTOVIMA il kako se vec kaze,imam ugovor na 3 godine,NE UPUSTAJTE SE U OVO KO SE RAZMISLJA,VEZA JE NIKAKVA,Bolje lepo daj 50 e za Antenu i cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.