Komunikacija u praksi – Odgovor

Radi boljeg razumevanja, pročitajte Komunikacija-primanje poruke i Komunikacija-brzina reakcije Primili ste poruku, veze nemate o čemu se radi a morate da odgovorite na poruku. Šta da radite? Nije sramota da nešto ne znate, već je sramota da ne želite to da naučite ili se makar informišete o čemu se radi pre nego odgovorite. Moguće reakcije…

Read More

Komunikacija – Brzina reakcije

Ako ste pažljivo pročitali i razumeli prethodni post Komunikacija – Primanje poruke, u kome su napisane osnovne karakteristike komunikacije, možemo da nastavimo. Po brzini reakcije na primljenu poruku, kanale za komunikaciju možemo da podelimo u dve grupe: -Usmenu (fiksni telefon, mobilni telefon, video link putem Interneta) -Pisanu (Golub pismonoša, Faks, SMS, email, Facebook, Twitter i…

Read More

Digitalna presuda

Sve vas razumem, moji net prijatelji, sve razumem i podržavam, ali ne mogu da primenim ni jednu jedinu vašu preporuku. Pišete o digitalnom identitetu, o oglašavanju i internet reputaciji, o tome da li su bolji blogeri ili novinari, o kvantitetu i kvalitetu i meni posle svih vaših tekstova ostane jedino da plačem. Ne umem i…

Read More