Tako je govorio TITO-9

Moram da kažem da me jako vrijedja kad mi se naš gradjanin ili gradjanka obrate sa rečju gospodin, a vi omladinci treba da reagirate na svakom mjestu gdje čujete ovakva oslovljavanja i da se borite protiv toga. Za našu mladju generaciju to mora biti tuđe, mada nama ništa ne smeta ako stara generacija, iz gradjanskih…

Read More

Tako je govorio TITO-8

Mi zato hoćemo da naša mlada generacija i nove koje dolaze upoznaju fizički rad, da bi se izgubila ona razlika izmedju umnog i fizičkog rada. To će se postići samo na taj način što će se jednog dana radnici koji fizički rade podići na viši nivo. Mi smo već i omogućili da danas-sutra jedan radnik…

Read More

Tako je govorio TITO-7

Veoma je važno da naš podmladak, naročito podmladak u industriji, bude što više kvalifikovan. A da bi on to bio, moramo sprovesti reformu školskog sistema. Slažem se potpuno sa vama da industrijske škole i škole učenika u privredi moraju imati izvjestan rang i da svako ko ih je završio treba da ima mogućnost da produži…

Read More

Tako je govorio TITO-6

Kad se radi o borbi za čovjeka, kad se radi o prenošenju socijalističke svesti, ja bih ovdje htio pomenuti još jednu stvar. Htio bih pomeuti našu omladinu. A našom omladinom, drugovi, nije ružičasta situacija. Naša omladina je stekla veliki ugled u toku rata …. i prvih godina poslije rata je učinila velika i herojska radna…

Read More

tako je govorio TITO-5

Jedan od osnovnih zadataka studenata članova Partije, osim učenja, jeste da uporno i pravilno objašnjavaju poltičku stvarnost u našoj zemlji. Zbog toga je duboko antisocijalistički ako se misli da omladina ne univerzitetu ne treba da se bavi politikom, već samo da se specijalizira. Mi nismo izašli iz revolucionarnog perioda, i svakodnevne pojave koje se dešavaju…

Read More

Tako je govorio TITO-4

Komunistička omladina Jugoslavije nije ušla i ne ulazi sada – baš sada, odlukom ovog Kongresa, – u Narodnu omladinu, u omladinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ona je stvorila sama te uslove u dugotrajnoj svojoj borbi za mladu generaciju. Peti kongres je donio historijsku odluku da se komunistička omladina Jugoslavije sjedini i organizaciono s Narodnom omladinom….

Read More