Tako je govorio TITO-4

Komunistička omladina Jugoslavije nije ušla i ne ulazi sada – baš sada, odlukom ovog Kongresa, – u Narodnu omladinu, u omladinu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ona je stvorila sama te uslove u dugotrajnoj svojoj borbi za mladu generaciju. Peti kongres je donio historijsku odluku da se komunistička omladina Jugoslavije sjedini i organizaciono s Narodnom omladinom.

Kada govorimo o narodnoj omladini, onda ta riječ „narodna“ ima sasvim drugi smisao danas nego što ga je imala nekada. Taj smisao ima i političku i ideološku sadržinu. Prema tome, vi se ne utapate u jednu novu organizaciju, već formalno završavate ono što ste u praksi već odavno izvršili. Danas više nema mjesta za dve ili tri organizacije. Danas je razvoj u Jugoslavji došao dotle da mlade genracije treba da budu ujedinjene u jednoj opštoj organizaciji narodne omladine, s ideološkom podlogom komunističke omladine, pod rukovodstvom Komunističke partije.

Ne likvidiramo mi SKOJ kao takav, ne likvidiramo mi komunističku omladinu kao takvu, nego je u ogromnim razmjerama proširujemo i formalno … ne radi se tu sad o imenu već o sadržini. Vi imate zadatak da usavršavate tu sadržinu …

Ja znam, drugovi, da će se opet naći neko ko će reći „Evo ih skreću u nacionalističke vode“. Drugovi, tu nije teško odgovoriti, a zašto vi mijenjate ime „komunistička“ u „radna“ i druga kao što je slučaj u drugim zemljama. Razumije se, mi znamo da oni to ne čine zato što su se odrekli komunističke sadržine već hoće da idu u širinu, što hoće da pridobiju mase za sebe, i to je pravilno. Možda to nije svugdje pravilno, ali tamo gdje je teško okupiti masu – tu je dobro.

Mi nemamo nikakvih razloga da nastojimo da se omladinske organzacije zovu komunistička i narodna omladina, jer mi imamo jednu organizaciju koja je sva komunistička – i niko nam tu ne može ništa prebaciti. Može samo da nam napakosti i ništa više.

Je li istina da se naša zemlja borila kao jedan? (Istina je!)
Prema tome nije istina što oni kažu: da se naša zemlja nije borila (Nije!)
Je li istina ili nije istina da mi idemo u socijalizam? (Istina je!)
Istina je, dakle, mi idemo u socijalizam!
Je li istina da mi likvidiramo ostatke kapitalizma postepeno u svojoj zemlji? (Istina je!)
Prema tome, nije istina da mi dopušćamo rašćenje kapitalizma.

Mi smo uvijek pretpostavljali da je najjače sredstvo komunista da se bore istinom i pravdom, jer protiv starog dotrajalog sistema nije potrebno da se služimo lažima, pošto je istina da taj stari sistem ne valja i da treba da dođe nov, bolji poredak koji je već u velikom Sovjetskom Savezu dokazao koliku vrijednost ima.

Govor na četvrtom kongresu Saveza komunističke omladine Jugoslavije, u Beogradu
15. oktobar 1948.

6 thoughts on “Tako je govorio TITO-4

  1. Ma ko nama sta moze da prebaci ili napakosti ? Borimo se istinom i pravdom i zato nema potrebe da se koristimo lazima. Je l’ istina da se nasa zemlja borila kao jedan? “Istina je!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.